augustus 15, 2023

Over ons

Bestuur:
Voorzitter: Jurgen Pos
Penningmeester: Mark Boeve
secretaris: Erik Vredeveld
Bestuurlid: Ottmar Cozijnsen, Wim Schuiteman

-RSIN 816419632
-Beloningsbeleid
Iedereen bij onze vereniging zowel de leden als het bestuur ontvangen geen financiële vergoeding voor de activteiten die zij voor of namens de vereniging uitvoeren.

-Hoofdlijnen beleidsplan
De vereniging stelt zich ten doel een ontmoetingsplek te zijn voor de inwoners
van de gemeente Nunspeet en omliggende gemeenten.
2) Wij sluiten niemand uit. Het gaat niet om welke geloof, ras, leeftijd of afkomst je
hebt, je bent bij ons altijd welkom om op een ongedwongen ontspannen wijze
te participeren in de activiteiten die wij als vereniging faciliteren.
3) De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Een ontmoetingsplek te zijn voor iedereen.
b. Ontspanningsplek te bieden om uit de vluchtige en haastige
maatschappij te ontsnappen.
c. Mensen te verbinden en de sociale cohesie te vergroten.
d. Op recreatief gebied aantrekkelijk te zijn als evenement en tijdsverblijf.
e. Faciliteren van MSV de Drijfstang.
f. In het kader van de toeristische voorzieningen een
slechtweervoorziening te zijn.
g. De accommodatie open te stellen voor andere maatschappelijke
initiatieven.
h. Onderscheiden van andere ontmoetingsplekken